Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2014

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2014

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết thư gửi đến giới Giáo chức Công giáo. Trong thư, ngài viết rằng: "Chớ gì quý Thầy Cô giáo Công giáo được nhận biết và cảm phục như những người sống và giáo dục các sinh viên, học sinh có lương tâm ngay thẳng, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng sự sống..."

Xin xem toàn văn: Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2014.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top