Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 51/2016

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 51/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên, kính các Thánh tử đạo Việt Nam: Anh em làm chứng cho Thầy

– Động đất không phải là hình phạt của Thiên Chúa

– Toà Thánh tái khẳng định quy định của Giáo luật về việc truyền chức giám mục

– “Nếu Chúa hy vọng, thì không ai được mất hy vọng”

– Albania: 38 vị tử đạo được tôn phong Chân phước.

WHĐ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top