Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2016

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2016

- Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên: Xin thương xót con

- Các đặc sứ của Đức giáo hoàng sẽ đóng Cửa Thánh của các Vương cung thánh đường ở Roma

- Giải thưởng Ratzinger 2016

- Cha Arturo Sosa S.J., Tân Bề trên tổng quyền thứ 31 của Dòng Tên

- Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Tổng tu nghị lần thứ 36

- Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Piô X gặp Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Ti

- Giới thiệu CD “Palestrina. Missa Papae Marcelli – Hợp xướng” của Ca đoàn Nguyện đường Sistine.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top