Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2016

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên: Không nản chí

– Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

– Công bố chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ XV

– Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 Hồng y

– Hội nghị Bishops’ Meet 2016 tại Việt Nam.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top