Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2014

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2014

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên: Không mặc y phục lễ cưới

– Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

– Tuyên bố của Đức hồng y Thang Hán về tình hình ở Hong Kong

– Hội nghị của các vị Sứ thần Toà Thánh tại Trung Đông

– Tuyên bố của Hội đồng các Giám mục nghi lễ Latinh thuộc Khu vực Ả Rập (CELRA).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top