Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 41/2011

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 41/2011

 Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A

– Biên bản Hội nghị Thường niên Kỳ II-2001 Hội đồng Giám mục Việt Nam

– Hội nghị Thường niên Kỳ II-2011 Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa

– Cuộc gặp gỡ giữa chức sắc các tôn giáo và Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top