Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 32/2015

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 32/2015

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 14 Thường niên: Không làm được phép lạ

– Công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ thứ 14

– Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Quốc vụ viện Truyền thông

– Họp báo giới thiệu Đại hội thế giới các gia đình lần thứ tám

– Mười điểm “rút ra” từ Laudato Si’ (tiếp theo).


bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top