Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018

Nội dung: - Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây - Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ! - Đức Giám mục Cận Lộc Cương: Chúng tôi rất vui mừng về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc - Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017 - “AveJmj”: Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top