Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2018

Nội dung:

- Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Chiều và sáng

- Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota

- Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các thành viên Bộ Giáo lý Đức tin

- Các vị tử đạo ở Algeria là “dấu chỉ của tha thứ và bình an cho mọi người”

- Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều, bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top