Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018

Nội dung:

- Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!

- Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam

- Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê

- Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top