Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

Nội dung:

- Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng: Người dọn đường

- Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bangladesh: Gặp Hội đồng Giám mục

- Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar: Thánh lễ Giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Yangon.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top