Từ điển chữ “lặng” của Thánh GIUSE

Từ điển chữ “lặng” của Thánh GIUSE

Gia tài Cha Thánh Giu-se
Cho con chữ “lặng” – vé xe về Trời!
Con đem chữ “lặng” ra phơi …
Càng phơi, càng dãn, tới Trời mới thôi.
* * *
Hỡi con! lữ khách dương trần
Long đong – lao nhọc – lo gần tính xa.
Lại đây tĩnh lặng cùng ta
Gẫm đời chẳng phải “xin ngày đủ ăn”
Lặng tâm để biết mình cần
Của ăn Lời Chúa mới là cần hơn.
* * *
Tình người muôn vẻ đẹp xinh,
Nhưng luôn biến ảo, trọng, khinh, thất thường!
tình yêu không thước đo lường
lặng nghe Chúa tỏ cho tường cách yêu
trao người xả kỷ - phong nhiêu
hiến thân chuộc lấy người yêu tội đồ.
* * *
Dòng đời nổi gió gian truân
Bôn ba, quạnh quẽ, phong trần, chênh vênh
Lặng thầm lần lối bấp bênh
Tưởng như trời đất lãng quên phận mình!
Hãy nhìn lại dấu chân mình
Chân ai ! nào phải chân mình, lạ chưa!
* * *
Mỗi khi lúng túng, đắn đo
Hiếu - tình, lễ - nghĩa: vuông lo, tròn buồn!
Hãy lo giữ được lặng hồn
Từ trong sâu thẳm, linh hồn mở tai
Lời Thiêng hóa giải oan sai
Nghe theo Chân Lý, bên Ngài an vui.
* * *
Ở đời, sống để yêu đời
Đời ngang trái khuấy, gượng cười sao đang!
Nhục nhằn với kẻ bạo tàn
Tình yêu khôn lấp tham sân si người !
Lặng suy Đức Chúa làm Người
Yêu cho đến nỗi “làm Người chết treo !!!”
* * *
Việc đời lúc chẳng thuận thời
Đã toan thất vọng, oán trời – trách nhân.
Sao không lặng nghĩ định thần
Tìm ra ưu khuyết, chuyên cần chỉnh trang
Nguyện cầu là thuốc Thiên Đàng
Dìm trong Thánh Thể - nhẹ nhàng thăng hoa.
* * *
Đời con trầm lặng đìu hiu
Như người xấu số, như điều không may !
Hỡi con, sao lại không may,
Hãy dùng trầm lặng để nghe Tiếng Người,
Nội tâm hãy dọn sạch tươi
Chúa cần – con có. Có Người – con vui.
* * *
Khổ đau có lúc tái tê,
Ra vào lặng lẽ, ủ ê, đuối hồn.
Nhủ lòng giữ mãi héo hon
Lặng câm trọn kiếp, chon von một đời ..
Vườn Dầu, Chúa khổ nhất đời !
Vẫn xin “uống cạn” mọi Lời của CHA.
* * *
Gia tài Cha Thánh Giu-se
Cho con chữ “lặng” – vé xe về Trời !
Con đem chữ “lặng” ra phơi …
Càng phơi, càng dãn, tới Trời mới thôi.
 

Top