Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Ngói ÂM DƯƠNG đã về tới Sài Gòn

Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Ngói ÂM DƯƠNG đã về tới Sài Gòn

Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Ngói ÂM DƯƠNG đã về tới Sài Gòn
Rạng sáng ngày 30-01-2018, Linh mục Ignaxiô Hồ Văn Xuân , Trưởng ban Trùng tu Nhà thời Đức Bà Sài Gòn đã nhận 10 800 viên Ngói ÂM và 10 800 viên ngói DƯƠNG sản xuất Meyer-Holsen tại Đức.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top