Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi

TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

Ban Truyền thông Giáo phận Cần Thơ

WGPCT (26.05.2023) – Thánh Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ, được trực tiếp lúc 08g00 thứ Năm ngày 18.05.2023.

Nguồn: gpcantho.com

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top