Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-8-2020 đến 15-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-8-2020 đến 15-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 8-8-2020 đến 15-8-2020

Chương trình trực tuyến từ 08.08.2020 đến 15.08.2020

Ngày 08.08.2020: Chúa nhật tuần 19 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ tối 19g tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 09.08.2020: Chúa nhật 19 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ sáng 7g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ sáng 7g (tiếng Quảng Đông) tại nhà thờ Phanxicô Xaviê

  1. Thánh lễ sáng 7g30 (lễ thiếu nhi) tại nhà thờ Tân Phước

  1. Thánh lễ sáng 9g30 (tiếng Anh) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ sáng 10g30 (tiếng Pháp) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 10.08.2020: thứ Hai tuần 19 Thường niên - lễ kính thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 11.08.2020: thứ Ba tuần 19 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 12.08.2020: thứ Tư tuần 19 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 13.08.2020: thứ Năm tuần 19 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ tối 18g tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngày 14.08.2020: thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngày 15.08.2020: Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước: trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top