Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 27-9-2021 đến 2-10-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 27-9-2021 đến 2-10-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 27-9-2021 đến 2-10-2021

📌 Ngày 27-9-2021: Thứ Hai tuần 26 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

📌 Ngày 28-9-2021: Thứ Ba tuần 26 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

📌 Ngày 29-9-2021: Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

3. Cầu nguyện Online lúc 19:30 (Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho)

📌 Ngày 30-9-2021: Thứ Năm tuần 26 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 1-10-2021: Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu (lễ kính)

1. Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà *

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 2-10-2021: Các Thiên thần Hộ thủ (lễ nhớ)

Thánh lễ lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

(*) trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top