Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-5-2021 đến 29-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-5-2021 đến 29-5-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 24-5-2021 đến 29-5-2021

Từ 24-5-2021 đến 29-5-2021: tuần 8 Thường niên

📌 Ngày 24-5-2021: Thứ Hai tuần 8 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 25-5-2021: Thứ Ba tuần 8 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 26-5-2021: Thứ Tư tuần 8 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ An táng Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ lúc 8:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Xóm Thuốc

3. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 27-5-2021: Thứ Năm tuần 8 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 28-5-2021: Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

3. Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

📌 Ngày 29-5-2021: Thứ Bảy tuần 8 Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top