Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 15-8-2020 đến 22-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 15-8-2020 đến 22-8-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 15-8-2020 đến 22-8-2020

Chương trình trực tuyến từ
15-8-2020 đến 22-8-2020

Thứ Bảy ngày 15-8-2020: Chúa nhật 20 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ tối 19g tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 16-8-2020: Chúa nhật 20 mùa Thường niên năm A

  1. Thánh lễ sáng 7g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời)

  1. Thánh lễ sáng 7g (tiếng Quảng Đông) tại nhà thờ Phanxicô Xaviê

  1. Thánh lễ sáng 7g30 (lễ thiếu nhi) tại nhà thờ Tân Phước

  1. Thánh lễ sáng 9g30 (tiếng Anh) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ sáng 10g30 (tiếng Pháp) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

  1. Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 17-8-2020: thứ Hai tuần 20 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 18-8-2020: thứ Ba tuần 20 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Ngày 19-8-2020: thứ Tư tuần 20 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước


Tối 19g30: Cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé

Ngày 20-8-2020: thứ Năm tuần 20 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ tối 18g tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Mân Côi tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngày 21-8-2020: thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ chiều 17g30 tại nhà thờ Tân Phước

Chầu Mình Thánh Chúa - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối 20g00 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngày 22-8-2020: thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Thánh lễ sáng 5g30 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại nhà thờ Tân Phước: trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top