Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2021

📌 Ngày 5-6-2021: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

2. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

📌 Ngày 6-6-2021: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

3. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

4. ** Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam - Chợ Lớn)

5. Thánh lễ lúc 7:30 dành cho thiếu nhi tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

6. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
English Mass (live-streamed): Solemnity of the Most Holy Body & Blood of Christ
at 9:30 am on Jun 6th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

7. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
DIMANCHE DU SAINT SACREMENT le 6 juin 2021 à 10h30, sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon

8. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube
TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube
chatamvn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top