Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: thư tĩnh tâm linh mục 2020

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: thư tĩnh tâm linh mục 2020

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: thư tĩnh tâm linh mục 2020

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.8) 3930 3828
Email : tgmsaigon@gmail.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020

Kính gởi:     Quý cha Hạt trưởng
trong Tổng Giáo phận Thành phố HCM

 

Kính cha Hạt trưởng,

Năm nay, quý cha trong Giáo phận sẽ tĩnh tâm từ thứ Hai ngày 31 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 04 tháng 9 năm 2020, do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch HĐGMVN - giảng phòng. Xin cha Hạt trưởng vui lòng thông báo cho quý cha trong giáo hạt được biết để đăng ký.

Để thuận tiện cho cha Hạt trưởng, văn phòng xin gửi đến cha danh sách quý cha trong hạt, xin cha vui lòng giúp điều chỉnh những sai sót và đánh dấu tên quý cha tham dự tĩnh tâm, sau đó gửi lại cho văn phòng Tòa Tổng Giám mục chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Xin chân thành cám ơn cha Hạt trưởng.

Kính chào cha.

Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục
(đã ký và đóng dấu)
Lm. Phêrô KIỀU CÔNG TÙNG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top