Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

Tòa Giám mục Hà Tĩnh: Thông báo về thánh lễ chuyển giao sứ vụ

Tòa Giám mục Hà Tĩnh:
Thông báo về Thánh lễ Kết thúc sứ vụ Giám mục Chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Khai mạc sứ vụ Giám quản Tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

 

 
Thiệp mời tham dự Thánh lễ 
 
 
Nguồn: giaophanhatinh.org 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top