Thư trả lời của ĐHY Tarcisio Bertone về lời mời tham dự Lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam

Thư trả lời của ĐHY Tarcisio Bertone về lời mời tham dự Lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam

Văn Phòng Quốc Vụ Khanh
N. 5243/10/RS                           
 
Từ Điện  Vatican, ngày 23 tháng 11 năm 2010
 
 
Kính gửi
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn,
Tổng Giám Mục Hà Nội
Và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt  Nam
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội
VIỆT  NAM
 
 
Thưa Đức Cha,
 
 
Tôi viết thư này là để thông báo rằng tôi đã nhận được thư Đức Cha đề ngày 31 tháng 10 năm 2010, trong đó Đức Cha đã nhân danh Hội Đồng Giám Mục và cộng đồng Công giáo tại Việt Nam mời tôi tham dự lễ bế mạc Năm Thánh sẽ diễn ra từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 01 năm 2011 tại Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc La Vang, trong Tổng Giáo Phận Huế, nhằm kỷ niệm 350 Năm thành lập hai Địa Phận Đại Diện Tông Toà đầu tiên và 50 Năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm Công giáo tại Việt Nam.
 
Xin cảm ơn Đức Cha đã có nhã ý gửi lá thư mời, mà tôi đánh giá cao. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với Đức Cha rằng tôi không thể nhận lời mời, do đòi hỏi của thời dụng biểu và một số cam kết khác của tôi trong khoảng thời gian đó.
 
Xin Đức Cha hãy tin chắc rằng tâm trí tôi và lời cầu nguyện của tôi luôn ở gần bên Đức Cha và mọi người hiện diện tại cuộc lễ, để tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Người đã khấng ban cho các thành phần Dân Chúa tại Việt Nam cũng như cho đồng bào thân yêu của họ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong thời khắc hồng ân và hoà giải của Năm Thánh này. Tôi xác tín rằng cuộc cử hành các lễ kỷ niệm ấy, như một mốc điểm quan trọng trong lịch sử của Giáo Hội sở tại, chắc chắn mang lại nghị lực mới cho Quý Vị để can đảm tiếp nối sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu-Kitô giữa lòng dân tộc Việt Nam.
 
Về việc Đức Cha thỉnh cầu để có được sự hiện diện của một Vị Đặc Sứ của Đức Thánh Cha tại cuộc lễ nêu trên, thì tôi vui sướng thông báo với Đức Cha rằng: Đức Thánh Cha đã chiếu cố chỉ định Đức Hồng Y Ivan DIAS, Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc làm Đặc Sứ của ngài.
 
Thưa Đức Cha, tôi muốn dùng cơ hội này để nói lên một lần nữa lòng trân trọng của tôi dành cho Đức Cha và gửi tới Đức Cha lời chào thân ái nhất.
 
Hồng Y Tarcisio BERTONE,
Quốc Vụ Khanh của Đức Thánh Cha

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top