Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá về Hội thảo “Lòng Hiếu thảo Tôn kính đối với Tổ tiên và các bậc Anh hùng Liệt sĩ”

Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá về Hội thảo “Lòng Hiếu thảo Tôn kính đối với Tổ tiên và các bậc Anh hùng Liệt sĩ”

Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá
kính gửi các Giám mục giáo phận
và Bề trên Dòng Tu

về Hội thảo

“Lòng Hiếu thảo Tôn kính
đối với Tổ tiên
và các bậc Anh hùng Liệt sĩ”

(*)

 

––––––––––––––––––––––––
(*) Thông tin về chương trình chi tiết và địa điểm Hội thảo
sẽ được gửi sau, trong Thư mời riêng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top