Thư Mục vụ của TGM Nha Trang và Thông báo của Tòa TGM Hà Nội về việc Phong Thánh cho ĐHY Px. Nguyễn Văn Thuận

Thư Mục vụ của TGM Nha Trang và Thông báo của Tòa TGM Hà Nội về việc Phong Thánh cho ĐHY Px. Nguyễn Văn Thuận

Thư Mục vụ của Tòa Giám mục Nha Trang
và Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

về tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa,
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

***

WHĐ (11.01.2012) – Tiếp theo Thông báo của Tòa Tổng giám mục TP.HCM liên quan đến tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tòa Giám mục Nha Trang và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cũng có Thư Mục vụ và Thông báo mời gọi mọi người cầu nguyện cho tiến trình này được sớm hoàn thành cũng như làm chứng về sự thánh thiện và nhân đức của Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê.

Riêng tại giáo phận Nha Trang, Đức giám mục giáo phận đã thành lập một Ban đặc biệt do Đức Ông Tổng đại diện làm Trưởng ban, có nhiệm vụ tìm hiểu, phổ biến những nét chính yếu về cuộc sống thánh thiện và các nhân đức anh hùng của Vị Tôi tớ Chúa. Ngoài ra giáo phận Nha Trang cũng hình thành một phái đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu của Toà Thánh trong tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê.

Theo thông tin của Tòa Giám mục Nha Trang và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012, Phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ đến Nha Trang từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 và đến Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4.

Sau đây là Thư Mục vụ của Tòa Giám mục Nha Trang và Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

 

 

Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú
Nha Trang – Việt Nam
Tel. 058. 3523 842
Fax. 058. 3522 494
E-mail: tgmntrang@gmail.com

 

THƯ MỤC VỤ
VỀ TIẾN TRÌNH TUYÊN PHONG Á THÁNH VÀ HIỂN THÁNH
CỦA ĐỨC HỒNG Y TÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

Kính gửi:

Đức Cha Phaolô,
Đức Ông Tổng đại diện, Quý Đức Ông,
Quý Cha Đại diện Giám mục, Quý Cha Quản Hạt,
Quý Cha, Quý Bề trên các Hội dòng,
Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh
và anh chị em giáo dân trong gia đình Giáo phận Nha Trang,

1. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, theo thỉnh nguyện của Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình, Giáo Phận Roma đã chính thức mở án phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Hồng Y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là Giám Mục Giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975 và cho đến cuối đời, Ngài vẫn luôn nhớ đến và yêu mến Giáo Phận Nha Trang chúng ta. Vì thế, sự kiện Toà Thánh lập án phong thánh cho Ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt cho Giáo phận Nha Trang.

2. Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong Á thánh và Hiển thánh, vị Tôi Tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Giáo Hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ của các chứng nhân về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê.

3. Trong lá thư ngày 13 tháng 12 năm 2011 gửi Giám Mục Giáo phận Nha Trang, Đức Hồng Y Peter K.A.Turkson, Chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình cho biết sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn dành thời gian từ ngày 29 đến 31 tháng 3 năm 2012, để gặp gỡ và lắng nghe những chứng từ của Giáo phận Nha Trang.

4. Để chuẩn bị cho sự kiện cao cả nầy, tôi quyết định thành lập một Ban của Giáo Phận Nha Trang. Ban nầy có nhiệm vụ tìm hiểu, phổ biến những nét chính yếu về cuộc sống thánh thiện và các nhân đức anh hùng của Vị Tôi tớ Chúa và hình thành một phái đoàn của Giáo phận Nha Trang nhằm đáp ứng yêu cầu của Toà Thánh trong tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Hồng y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Thành phần của Ban này gồm có:

1/ Đức Ông Giuse Nguyễn Thế Thoại, Tổng đại diện, Trưởng Ban.
2/ Linh mục Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, Chưởng ấn Toà Giám Mục, Thư ký.
3/ Linh mục Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng, Thường trực Tư pháp, Thành viên.
4/ Linh mục Giuse Lê Văn Sỹ, Quản Hạt Nha Trang, Quản xứ Chính Toà, Thành viên.
5/ Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Lê, Giáo sư Đại Chủng Viện Sao Biển, Quản xứ Ba Làng, Thành viên.

5. Xin tất cả mọi người trong gia đình Giáo phận, sốt sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, những ai muốn làm chứng về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2012):

Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú - Hộp thư 42 Nha Trang – Việt Nam
E-mail: tgmntrang@gmail.com

6. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm, Bổn mạng Giáo phận, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta. Nhân dịp đầu năm mới 2012 và Xuân Nhâm Thìn sắp tới, xin kính chúc Đức Cha Phaolô, Đức Ông Tổng Đại diện, quý Đức Ông, quý anh em Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu giáo dân được Phúc, Lộc, Thọ, An khang và Hạnh phúc.

Nha Trang, ngày 1 tháng 1 năm 2012

+ Giuse Võ Đức Minh
Giám Mục Giáo phận Nha Trang

 

–––––––––––––––––––––––

 


TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung - Hà Nội
Ngày 06 tháng 01 năm 2012


THÔNG BÁO
Về Tiến Trình Tuyên Phong Á Thánh và Hiển Thánh
Cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Kính gửi: Các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Kính thưa quí cha, tu sĩ và anh chị em,

Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, theo thỉnh nguyện của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, Giáo Phận Roma đã chính thức mở án phong á thánh và hiển thánh cho Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là Giám Mục Nha Trang (1967-1975), Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn (1975-1994), Phó Chủ Tịch (1994) và Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình (1998). Ngài được vinh thăng Hồng Y năm 2001 và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Roma.

Giáo Tỉnh Hà Nội có quan hệ đặc biệt với ngài vì ngài đã sống tại miền Bắc từ năm 1976 cho đến khi sang Roma năm 1991. Tổng Giáo Phận Hà Nội có quan hệ mật thiết với ngài vì ngài đã sống tại nhà xứ Giang Xá từ năm 1978 đến năm 1981 và tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội từ năm 1988 đến năm 1991. Nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân miền Bắc và Tổng Giáo Phận Hà Nội đã có vinh hạnh được sống cạnh ngài, gặp gỡ ngài và biết ngài. Vì thế, sự kiện Tòa Thánh lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đặc biệt cho Tổng Giáo Phận Hà Nội chúng ta.

Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong á thánh và hiển thánh, vị Tôi Tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Giáo Hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ của các chứng nhân về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê.

Trong thời gian qua, Tòa Án Giáo Phận Roma đã cử phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc châu, để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn sẽ hiện diện ở Hà Nội từ ngày 5 đến 7 tháng 4 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong Giáo Tỉnh và Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Vì vậy, tôi xin tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận sốt sắng cầu nguyện để tiến trình tuyên phong á thánh và hiển thánh cho Đức Cố Hồng Y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức Cố Hồng Y và muốn làm chứng trước phái đoàn của Tòa Án Giáo Phận Roma về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản (có bao gồm số điện thoại và email để liên lạc) và gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 15 tháng 3 năm 2012):

Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
40 Phố Nhà Chung, Hà Nội
Email: thomasxuanthuy@yahoo.com
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh mẫu gương và chứng tá anh hùng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã liên kết những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh và trở nên một chứng nhân sáng ngời về sự hiệp nhất, yêu thương và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.

Xin ngài chuyển cầu cho Tổng Giáo Phận chúng ta luôn bình an, hiệp nhất, bác ái và trung thành làm chứng cho Chúa. Ước gì chúng ta thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ.

Trong Chúa Kitô,

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám Mục Hà Nội

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top