Thư của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đặc sứ cho Lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam

Thư của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đặc sứ cho Lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam

PHỦ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH
Phân viện 1 – Những vấn đề chung
N. 157. 845/FAX
                                                                         Vatican, ngày 6  tháng 12 năm 2010
 Trọng kính Đức Cha,
Tôi muốn đề cập đến lá thư quan trọng ngày 31 tháng 10, vừa qua, trong đó Đức Cha đã nhân danh Hội Đồng Giám Mục, xin Đức Thánh Cha gởi đến một Vị Đặc Sứ vào dịp cử hành lễ bế mạc Năm Thánh của Giáo Hội tại Việt Nam (trong năm thứ 350 thiết lập hai Địa phận Đại Diện Tông Tòa và trong năm thứ 50 của việc thiết lập Hàng Giáo phẩm Công giáo), cử hành tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 1 năm 2011.
Tôi vui mừng thông báo cho Đức Cha biết rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Dias, Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc cho sứ vụ ấy. Sự bổ nhiệm đó sẽ được công bố trên báo “Người quan sát Roma” (L’Osservatore Romano) ngày 18 tháng 12 năm 2010.
Xin Đức Cha chuyển tin này đến các Thẩm quyền Giáo Hội và Thẩm quyền dân sự và xin Đức Cha liên lạc với Đức Hồng Y , đồng thời cũng xin Đức Cha đề cử cho Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (fax: +39.06.6988.5514) tên của hai vị giáo sĩ được chọn giữa hàng giáo sĩ triều hay dòng tu, để hợp thành Phái đoàn của Tòa thánh (Tông Vụ). Những vị được bổ nhiệm đó phải được bề trên phê chuẩn, sẽ được công bố một tuần trước sự kiện cùng với Thư của Đức Thánh Cha về việc bổ nhiệm Vị Đặc Sứ, mà tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho Đức Cha bản sao.
Nhân dịp này tôi muốn tỏ lòng trọng kính thăm Đức Cha.
 
                                           Thừa lệnh Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
                                                     + Fernando Filoni, thư ký.
-------------------------------------------------
Kính gởi Đức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN NHƠN
Tổng Giám Mục Hà Nội
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt nam
Tòa Tổng Giám Mục
40 Phố Nhà Chung
HÀ NỘI – VIỆT NAM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top