Thông báo về việc Giải Tội tại La Vang dịp Đại Hội La Vang và Bế mạc Năm Thánh 2010

Thông báo về việc Giải Tội tại La Vang dịp Đại Hội La Vang và Bế mạc Năm Thánh 2010

Kính mời tất cả các cha trong Tổng giáo phận Huế ngồi tòa giải tội trong hai ngày: ngày 04 và 05/01/2011.

* Mỗi ngày: - Ban sáng: từ 8g00 - 11g00

- Ban chiều: từ 14g00 - 17g00

- Ban tối: từ 20g00 - 23g00

* Xin các cha ngồi tòa giải tội theo phiên và tại số tòa đã chia sẵn cho quý cha.

Kính mời quý cha ngoài Tổng giáo phận Huế vui lòng ngồi tòa giải tội bất cứ giờ nào theo ý quý cha, tại các tòa chưa có cha nào ngồi

* Xin các cha ngồi tòa giải tội mang áo Alba, ( hoặc áo dòng hay clergyman ) và dây Stola.

* Địa điểm giải tội: bên trong và hai bên hành lang nhà nguyện.

Ban phụ trách giải tội

Lm. Gioakim Nguyễn văn Hùng

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top