Thông báo của Toà Giám Mục Giáo phận Vinh

Thông báo của Toà Giám Mục Giáo phận Vinh

VĂN PHÒNG THƯ KÝ

TOÀ GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI

CẤP BÁO

Văn Phòng thư ký Toà Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh cấp báo:

Sáng nay (ngày 20 tháng 7 năm 2009) giáo dân xứ Tam Toà dựng nhà tạm trên nền nhà thờ Tam Toà, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hàng trăm công an, cảnh sát tới ngăn cản, đánh đập tàn nhẫn nhiều giáo dân rồi bắt lên xe cảnh sát và mang đi. Có trên 20 người đã bị công an cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, nay đang bị giam giữ.

Toà Giám mục xin mọi người có lương tri hiệp ý cầu nguyện cho giáo dân Tam Toà, nhất là những anh chị em giáo dân đã bị công an Quảng Bình đánh đập tàn nhẫn và nay đang bị giam giữ.

Kính báo

Chánh văn phòng TGM

Lm. Antôn Phạm Đình PhùngGP Vinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top