Thông báo của Tòa Giám mục Đà Lạt ngày 14-9-2019

Thông báo của Tòa Giám mục Đà Lạt ngày 14-9-2019

Thông báo của Tòa Giám mục Đà Lạt ngày 14-9-2019

Nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ nhiệm giám mục của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương (để được nghỉ hưu), đồng thời công bố Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh làm giám mục chính toà Giáo phận Đà Lạt, Toà Giám Mục Đà Lạt đã ra thông báo.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top