Thông báo của Giáo phận Mỹ Tho về trang web ncgmt.net

Thông báo của Giáo phận Mỹ Tho về trang web ncgmt.net

Ban Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho, được sự uỷ nhiệm của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, gửi đến quý vị hữu trách thông báo về trang web ncgmt.net với nội dung như sau:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top