Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh Ngoại Ngữ 2024

Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh Ngoại Ngữ 2024

Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh Ngoại Ngữ 2024

 

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

The Catholic Institute of Viet Nam

25 Đường số 9 - Phường Bình Thọ - Thủ Đức - TP. HCM

Email: hocvienconggiao@gmail.com; Phone: 093 890 5015 – 096 725 748

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ

 ANH -Ý - PHÁP

I. ANH NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU - TỐI

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

LỚP CHIỀU 2:30-4:45 PM

 1. LỚP LUYỆN THI
 • 8 Tuần (từ 26/2 đến 19/4/2024) Học T4, T6 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên ôn lại văn phạm và kiến thức Anh Ngữ để chuẩn bị cho các kỳ thi thi vào các Học Viện.
 • Học phí trọn khóa (48 tiết): 1.920.000 đồng. (40.000đ/tiết)
 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên học lại căn bản Tiếng Anh, nắm vững Văn Phạm và làm quen với việc giao tiếp Tiếng Anh.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30pm đến 4:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên nâng cao khả năng Anh Ngữ, tự tin giáo tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết:
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

LỚP TỐI 6:30-8:45 PM

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên học lại căn bản Tiếng Anh, nắm vững Văn Phạm và làm quen với việc giao tiếp Tiếng Anh.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình Anh Ngữ giúp cho các học viên nâng cao khả năng Anh Ngữ, tự tin giáo tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết:
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/2/2024
2. Nơi học: tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

 Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com

Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.

QUYÉT MÃ QRCODE HAY BẤM VÀO LINK NÀY

https://forms.gle/XxuFXrAHjovT59Hh9

II. CHƯƠNG TRÌNH Ý NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU TỪ 2:30PM – 4:45PM

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30 pm đến 4:45pm
 • Chương trình Ý Ngữ căn bản dành cho những ai bắt đầu học Tiếng Ý hay muốn lấy lại căn bản.
 • Chương trình giúp học viên nắm vững Văn Phạm Tiếng Ý và tập giao tiếp với Tiếng Ý.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên nâng cao khả năng Ý Ngữ, tự tin giao tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết để chuẩn bị đi du học.
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-02-2024.
2. Nơi học: tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com

Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.

QUYÉT MÃ QRCODE HAY BẤM VÀO LINK NÀY

https://forms.gle/SqpL1Uxn1gcXwMMA7

III. CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ

CÁC LỚP CHIỀU TỪ 2:30PM – 4:45PM

KHAI GIẢNG 26 THÁNG 2, 2024

 1. LỚP CĂN BẢN (TU SĨ và GIÁO DÂN)

 

 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 2:30 pm đến 4:45pm
 • Chương trình Pháp Ngữ căn bản dành cho những ai bắt đầu học Tiếng Pháp hay muốn lấy lại căn bản.
 • Chương trình giúp học viên nắm vững Văn Phạm Tiếng Pháp và tập giao tiếp với Tiếng Pháp.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 1.800.000 đồng. (25.000đ/tiết)
 1. LỚP NÂNG CAO (TU SĨ và GIÁO DÂN)
 • 12 Tuần (26/2 đến 17/5/2024) Học T3 và T5 từ 6:30pm đến 8:45pm
 • Chương trình giúp cho các học viên nâng cao khả năng Pháp Ngữ, tự tin giao tiếp với bốn kỷ năng - tiếp Nghe Nói Đọc Viết để chuẩn bị đi du học.
 • Chương trình có kèm theo các từ ngữ Công Giáo giúp học viên dễ dàng hiểu và giao tiếp trong các hội nghị nước ngoài.
 • Học phí trọn khóa (72 tiết): 2.160.000 đồng. (30.000đ/tiết)

GHI DANH VÀ NƠI HỌC

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-02-2024.
2. Nơi học: tại HVCGVN 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com

Tel: 093 890 5015 – 096 725 7483.

QUYÉT MÃ QRCODE HAY BẤM VÀO LINK NÀY

https://forms.gle/8cn411xhTArzNM6b7

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top