Thơ: Vọng quang lâm

Thơ: Vọng quang lâm

VỌNG QUANG LÂM 

Đêm kết thúc ngày cũ,
Đêm đón chào hừng đông.
Mẹ không còn ủ rũ
Em rộn ràng trông mong.

Đêm bập bùng ánh lửa
Trống dập dồn râm ran.
Kèn thúc vang ngoài cửa
Vai chất đầy hành trang.

Đêm vừa mừng vừa tủi
Những giọt máu cuối cùng
Hứng đầy chén cứu rỗi
Điểm tròn giờ cánh chung.

Tù và ai giục giã
Đây đêm vọng quang lâm.
Đuốc hàng hàng chói lóa
Chào đón Chúa về thăm.


Qui Nhơn, đêm 03-02-2010
Viết mừng lễ tấn phong giám mục
của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi.
Nhớ đêm linh thiêng 21 năm trước,
đêm đón chờ ba tân linh mục sau hơn một thập kỷ,
đêm rộn rã tâm tình cuộc Vượt Qua mới.
Ba tân linh mục hôm ấy là Giuse Trương Đình Hiền, Grêgôriô Văn Ngọc Anh
Và Matthêu Nguyễn Văn Khôi
.

Top