Thơ: Dọn đường cho Chúa (Mc 1,1-8)

Thơ: Dọn đường cho Chúa (Mc 1,1-8)

Sa mạc vắng hồn con cảm nghiệm
Tiếng kêu vang hoà quyện khắp nơi
Vẳng trong hoang địa bao lời
Gioan rao giảng kêu mời hối nhân
Hãy sám hối ăn năn tội lỗi
Mau dọn đường sửa lối Chúa qua!
Lòng vui chân lý mở ra
Giêsu Cứu Thế chính là Đường đi

 

Hố sâu thẳm lương tri chai đá
Ngài lấp đầy hoa quả Thánh Linh
Từng giây mắt Chúa dõi nhìn
Giúp con hoán cải vẹn tình sắt son

Khi Chúa đến, không còn con sống
Mà chính là Chúa sống trong con
Tận nơi sâu thẳm tâm hồn
Ba Ngôi Thiên Chúa tràn muôn phúc lành

Là ngôn sứ Gioan làm chứng
Đấng quyền năng đang đến sau tôi
Kitô Thánh Tử Ngôi Lời
Sẽ làm Phép Rửa tội đời thứ tha

Tội thời đại lương tâm đánh mất
Cảm thức về tội lỗi xấu xa
Mẹ hiền Giáo Hội thiết tha
Gọi con trở lại giao hòa hiệp thông

Kitô hữu vững lòng nơi Chúa
Nên chứng nhân ở giữa anh em
Chúa thương những kẻ mọn hèn
Cho con tin mến chúc khen Danh Ngài.

Nt. BÍCH NGỌC

Top