Thánh lễ giao thừa Canh Dần tại Vương cung Thánh đường TGP.TPHCM

Thánh lễ giao thừa Canh Dần tại Vương cung Thánh đường TGP.TPHCM

WGPSG -- Vào lúc 21:00 đêm 30 Tết Canh Dần (13-2-2010), ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn đã chủ sự Nghi thức Canh thức và chủ tế Thánh lễ Giao thừa cùng với ĐGM Phụ tá và 11 linh mục đồng tế.

Trong phần Canh thức, cộng đoàn suy niệm Mầu nhiệm Mân côi Năm Sự Sáng, chiêm ngắm cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, nhìn lại sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn trong năm qua để tạ ơn Chúa, và hướng đến một dấn thân yêu thương nhiều hơn trong Năm Mới.

Khởi sự Thánh lễ, ĐHY nhắc nhở mọi người mở rộng cõi lòng để đón nhận ơn Bình An Chúa ban.

Trong Bài Giảng, ĐGM Phụ tá nhắc đến biểu tượng sức mạnh của con Cọp Năm Canh Dần. Sức mạnh đây phải là sức mạnh của Tình Thương, một Tình Thương thúc đẩy người ta biết chia sẻ nhiều hơn, khiêm tốn nhiều hơn.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn cũng được mời gọi để trợ giúp một cộng đoàn dân tộc thiểu số nghèo trên cao nguyên.

Cuối Thánh lễ, cộng đoàn và đoàn đồng tế đã ngỏ lời chúc tết nhau thật thắm thiết.

Thánh lễ kế thúc vào lúc 23:00 cùng ngày.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top