TGP. Huế: Chương trình hành hương lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

TGP. Huế: Chương trình hành hương lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Chương trình Hành Hương Lễ kính Đức Mẹ Maria Lên Trời Hồn Xác – Ngày 13 đến 14 tháng 8 năm 2010 tại La Vang

Linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, ngày 01 tháng 8 năm 2010, thông báo Chương Trình Hành Hương Lễ kính Đức Mẹ Maria Lên Trời Hồn Xác, từ ngày 13 đến 14 tháng 8 năm 2010 tại La Vang như sau:

Chương trình Chiều 13/08/2010:

- 17 giờ 30: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời Hồn Xác do Đức Giám Mục Phụ Tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ sự.

- 20 giờ 30: Kiệu Thánh Thể do Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể chủ sự.

- 22 giờ 00: Giờ Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa do Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự.

Chương trình Sáng 14/08/2010:

- 06 giờ 00: Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang

Thánh Lễ Trọng Thể kính Đức Mẹ Lên Trời Hồn Xác do Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự.

Ban Truyền Thông TGP Huế

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top