TGP. Hà Nội: Kỷ niệm 19 năm thụ phong Giám mục của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

TGP. Hà Nội: Kỷ niệm 19 năm thụ phong Giám mục của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Hôm nay kỷ niệm 19 năm thụ phong giám mục của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, xin mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội cùng nhớ hiệp dâng lời cầu nguyện cho Ngài.

Dưới đây là tiểu sử của vị chủ chăn của TGP Hà Nội

Khẩu hiệu: "NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN" (Ga 3,30)

Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938

Học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949

 

Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968

Thụ phong Linh Mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967

Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972

Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975

Cha xứ Chính Tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975

Tổng Ðại Diện Giáo Phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975

Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991

Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991

Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994

Giám Mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994

Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22-4-2010.

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top