TGP. Hà Nội: Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Chính tòa

TGP. Hà Nội: Chúa nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Chính tòa

Hà Nội – Sáng Chúa 17.04.2011, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức làm phép lá, rước lá và Thánh lễ khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó. Cùng đồng tế và tham dự Thánh lễ, có cha Antôn chính xứ, cha Tôma và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Dưới đây là một số hình ngày lễ:
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top