Quà tặng của lòng Chúa thương xót

Quà tặng của lòng Chúa thương xót

Kính thưa Đức hồng y, Đức cha phụ tá và quý Đại biểu,

Con xin nói lên cảm nghĩ của mình sau 5 ngày tham dự Công Nghị Giáo Phận. Cảm tưởng đầu tiên là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã thuơng ban cho Gia Đình Giáo Phận chúng ta một quà tặng vô cùng quý giá của Lòng Chúa thương xót, đó là những ngày Công Nghị diễn ra trong bầu khí đầy cởi mở và thân tình. Các đại biểu đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chân thành và thẳng thắn. Cụ thể như trong mấy buổi hội thảo của nhóm 11 chúng con, anh chị em đã chia sẻ những vấn đề bức xúc, khó khăn và đầy thách đố của gia đình, của giáo xứ và giáo phận cách hăng say đến nỗi lấn sang cả giờ giải lao. Cảm tạ tri ân Đức hồng y và Đức cha phụ tá đã quan tâm, tin tưởng, lắng nghe và cho phép chúng con được chia sẻ, cộng tác trong việc xây mới Ngôi Nhà Giáo Phận thân yêu này.

Cảm nghĩ thứ hai là niềm hy vọng, tín thác nơi Lòng Chúa thương xót. Trước nhiều mối ưu tư và nhu cầu đa dạng cần phải được đổi mới trong Gia Đình Giáo Phận, chẳng hạn như việc thống nhất chương trình giáo lý, việc lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung gia đình, sự đổi mới cách nhìn và cơ cấu làm việc, đổi mới tình hiệp thông giữa giáo sĩ và giáo dân, nhất là việc đổi mới con tim của mỗi người...đó là những việc quan trọng cấp thiết, đầy khó khăn và thách đố so với sức lực của con người. Nhưng với niềm hy vọng, tín thác vào Lòng thương xót vô bờ của Chúa, con tin rằng Chúa Ba Ngôi đang và sẽ thực hiện trong Gia Đình Giáo Phận chúng ta lời của sách Khải Huyền: "Này đây Ta đổi mới mọi sự" (Kh 21,5). Trong bầu khí đầy thân thương và nhiệt tình của các vị Đại biểu Công Nghị, chúng ta tin tưởng rằng: mặc dù còn rất nhiều khó khăn và thách đố trước mắt, nhưng nếu mỗi người chúng ta biết nỗ lực, trung thành cộng tác với ơn Chúa trợ giúp thì việc đổi sẽ từ từ ló dạng. Vâng, lời Chúa trong sách Khải Huyền mời gọi chúng ta hãy sống trong niềm hy vọng, lạc quan, vững tin vào tình thương và quyền năng của Lòng thương xót Chúa: "Này đây Ta đổi mới mọi sự". Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật" (Kh 21,5).

Với niềm yêu mến, cậy trông nơi sự che chở và cầu bầu của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, Hiền Mẫu của Gia Đình Giáo Phận thân thương này, chúng ta hy vọng rằng Công Nghị sẽ từ từ đem lại cho Giáo phận chúng ta nhiều nét khởi sắc của yêu thương và phục vụ.

Top