Phụ nữ đi lễ sống hạnh phúc hơn

Phụ nữ đi lễ sống hạnh phúc hơn

Theo một nghiên cứu gần đây, những phụ nữ đến nhà thờ đều đặn thì đương đầu tốt hơn với những thăng trầm của cuộc sống và nói chung là hạnh phúc hơn.

Alexander Ross, thuộc Viện các khoa tâm lý, là tác giả của cuộc nghiên cứu. Ông nhấn mạnh đến hạnh phúc đang giảm sút của các phụ nữ Hoa Kỳ suốt 36 năm vừa qua (từ 1972 đến 2008).

Ông khám phá ra rằng việc đi nhà thờ thường xuyên là nhân tố có ý nghĩa đối với hạnh phúc của các chị em. Theo ông, việc giảm sút thường xuyên đến nhà thờ trong giai đoạn từ 1972 đến 2008 đã có một hiệu quả trực tiếp trên hạnh phúc của các phụ nữ, đối tượng của việc nghiên cứu của ông.

Trái lại, các phụ nữ khẳng định thường xuyên đến nhà thờ dường như được “ miễn dịch“ tốt hơn khi đối diện với những yếu tố gây ra việc giảm sút hạnh phúc nơi các phụ nữ nói chung.

Ông cho biết: các phụ nữ thường xuyên đi nhà thờ thì “ít nhạy cảm hơn trước tác động tiêu cực” của một số biến chuyển mà đã được chứng thực trong xã hội của chúng ta trong những thập niên vừa qua.

Việc nghiên cứu cũng cho thấy một sự giảm sút việc thường xuyên đi nhà thờ nơi nam giới cũng trong khoảng thời gian đó, nhưng lại không có tác động trên hạnh phúc của họ.

Đối với Alexander Ross, điều dó có thể là do sự kiện các chị em, theo dòng năm tháng, đã sửa đổi các thói quen của họ liên quan đến việc thường xuyên đi nhà thờ cách mạnh mẽ hơn so với đàn ông.

Ông nhấn mạnh rằng trên bình diện những điều mong đợi, vai trò của người nam và người nữ đã thay đổi trong suốt những thập niên vừa qua, nhưng cách tận căn hơn nơi các phụ nữ.

“Trong khung cảnh của một ý thức sâu sắc hơn về sự suy sụt xã hội, có lẽ nữ giới đã hưởng được hơn nam giới ảnh hưởng ổn định của việc đi nhà thờ đều đặn”.

Ông kết luận: “Thánh Augustin hẳn sẽ không ngạc nhiên về khám phá của chúng tôi, vì ngài đã dạy rằng Thiên Chúa là sự thiện hảo lớn lao nhất cho nhân loại”.

Tý Linh chuyển dịch
(Theo ZENIT)

Top