"Phần con, hãy theo Thầy"

"Phần con, hãy theo Thầy"

Đứng trước cuộc sống đầy ngổn ngang, điều tốt và điều xấu cứ đánh lận con đen, chân thật và giả dối cứ như đám mây mù làm cho chúng ta nhiều khi mất phương hướng, mất quân bình trong đời sống tâm linh cũng như nhân bản. Trước những xáo trộn đó, nhờ đời sống đức tin, chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn và nhận biết ý Chúa muốn gì nơi mỗi người chúng ta. Nhờ ơn Chúa chúng ta sẵn sàng đón nhận những ý định của Thiên Chúa muốn mời gọi. Hãy dâng cho Chúa tất cả và bất cứ điều gì Chúa muốn chứ đừng dâng cho Chúa điều Chúa không muốn nơi chúng ta.

(Xin xem thêm trong Attach …)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top