Những người không có tết

Những người không có tết

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TẾT

Có bao người chẳng có Xuân
Người thì thui thủi mình ên lạc loài
Người thì nghèo rớt mồng tơi
Người thì sớm tối rối bời lắng lo
Người thì mất Mẹ, mất Cha
Người thì không cửa, không nhà, lang thang
Người thì cầu thực tha phương
Người thì bất hạnh trong đường hôn nhân
Người thì thua lỗ làm ăn
Người thì bệnh tật phải nằm co ro
Người thì thất vọng, ưu tư
Người thì di tản chỉ vì thiên tai
Trăm người trăm cảnh đọa đày
Những người không Tết biết ai bạn cùng!
Chúa ơi, xin hãy xót thương
Ban cho họ chút vui mừng ngày Xuân
Biết dâng nỗi khổ âm thầm
Để được thông phần cứu độ trần gian
Xin cho họ được bình an
Tâm hồn thánh đức ngập tràn tin yêu
Hướng tâm lên Chúa chí cao
Dù chẳng chút nào kẹo, mứt, thịt, dưa,…
Tết vui với Chúa trọn mùa
Vuông tròn ý nguyện, thật thà hy sinh

TRẦM THIÊN THU
Giáp Tết Tân Mão – 2011

NỖI TẾT NIỀM XUÂN

Còn có bao người chẳng đón Xuân
Họ không muốn Tết bởi thêm phiền
Ước mơ mòn mỏi mà không được
Thao thức khát khao chỉ khổ thêm
Tết đến làm gì cho tủi phận
Xuân về chi vậy để phân vân
Giêsu nghèo khó xin thương xót
Cho họ phút giây hưởng chút Xuân

KHA ĐÔNG ANH
Giáp Tết Tân Mão – 2011

Top