Nhật ký Ad Limina 2009 (10)

Nhật ký Ad Limina 2009 (10)

Nhật ký Ad Limina 2009 (10)

Thứ ba 30.06.2009

Hội đồng Tòa thánh về Mục vụ Sức khỏe

Ngày hôm nay, các Đức cha đến gặp Hội đồng Tòa thánh về Mục vụ Sức khỏe. Tiếp đoàn là Đức cha Tổng thư ký José L. Redrado, OH (Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa). Ngài cho biết Hội đồng được thành lập do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1985.

Đức cha Nguyễn Chí Linh cho biết Hội đồng Giám mục Việt Nam không có Ủy ban về Sức khỏe, ngài chỉ trình bày theo yêu cầu của Đức cha Chủ tịch. Hậu quả chiến tranh làm cho hơn 1 triệu người chết và 5 triệu người mang thương tật. Vì nghèo và hay gặp thiên tai, cộng với tai nạn giao thông, số người khuyết tật rất đông. 25% trẻ em bị suy dinh dưỡng. Về số người bị bệnh aids, con số đã lên đến 300 ngàn. Ngoài ra có 1% dân chúng bị bệnh tâm thần. Cho đến nay, Nhà Nước độc quyền chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Người Công giáo có thể làm nhân viên trong các cơ sở chăm lo sức khỏe của chính phủ. Ngoài ra, nhiều nơi người Công giáo, đặc biệt là các nữ tu, có thể chăm sóc người bệnh phong, bệnh aids, người khuyết tật.

Đức cha Tổng thư ký cho biết chăm sóc sức khỏe là hoạt động mục vụ đầu tiên của Chúa Giêsu. Ở Việt Nam đã có một số dòng tu chuyên lo chăm sóc sức khỏe như dòng Thánh Gioan Thánh Giá, dòng Thánh Camillo, dòng Nữ Trợ Tá Thánh Tâm. Ngoài ra một số nơi, đặc biệt là các nữ tu đã tích cực chăm sóc sức khỏe cho dân chúng dưới nhiều hình thức.

Chúng ta biết là một người hay một dân tộc chịu đau khổ thì gần với Chúa Giêsu, Đấng đã chịu nhiều đau khổ trước khi được hưởng vinh quang. Một giám mục đã nói: “Đi hành hương viêng các đền thánh là điều tốt, nhưng cũng nên hành hương đến các bệnh viện nữa.” Hội Thánh có cả kho tàng ân sủng xuất phát từ những người bệnh tật. Chúng ta gặp nhau đây như một cuộc tĩnh tâm, phải đưa ra quyết tâm: Hội đồng Giám mục nên có Ủy ban Chăm lo Sức khỏe, và có Đức cha đặc trách.

Buổi trưa, Hội đồng Giám mục mời Đức Ông Parolin, thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, và các Đức Ông Việt Nam đang làm việc tại Tòa Thánh đến dùng cơm tại Foyer Phát Diệm.

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top