Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56: "Người hoạt động truyền thông phải có tâm"

Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56: "Người hoạt động truyền thông phải có tâm"

Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56: "Người hoạt động truyền thông phải có tâm"

TGPSG - Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước trả lời 4 câu hỏi khi chia sẻ sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56:

  1. Tại sao ĐTC Phanxicô lại chọn chủ đề “Lắng nghe” cho sứ điệp của ngày thế giới truyền thông năm nay?
  2. Tại sao ĐTC Phanxicô lại thêm cụm từ “bằng trái tim” sau hai chữ “Lắng nghe”: “Lắng nghe bằng trái tim”?
  3. Như vậy hẳn là người ta cần phải biết thanh tẩy con tim của mình để có thể biết “lắng nghe bằng trái tim”?
  4. Trong tinh thần lắng nghe đó, người làm truyền thông có thể tham gia vào tiến trình hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 56 như thế nào?

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top