Ngày 6/12: Thánh Nicôla, giám mục

Ngày 6/12: Thánh Nicôla, giám mục

Ngày 6/12: Thánh Nicôla, giám mục

Ngài sinh vào thế kỷ thứ IV ở Tiểu Á, ngày nay là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi song thân qua đời, ngài đã dâng hiến tất cả tiền bạc để giúp việc từ thiện. Ngài là giám mục Myra thuộc miền Lykia (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Ngài luôn yêu mến và giup đỡ mọi người đặc biệt là trẻ nhỏ, người nghèo khó, ngài yêu sự công bằng. Ngài qua đời quãng giữa thế kỷ IV và được mừng kính trong toàn thể Giáo hội, đặc biệt từ thế kỷ X.

Chúng ta hãy học nơi thánh Nicôla cách sống bằng quả tim quảng đại và yêu mến.  Đời sống của ngài để lại cho chúng ta bài học thiết thực nhất về lòng bác ái. Hãy nhìn đến thái độ của chúng ta đối với vật chất trong mùa Giáng sinh này, và hãy tìm ra các phương cách để chia sẻ của cải ấy cho những người có nhu cầu.

Top