Ngày 3/7: Thánh Tô-ma, tông đồ

Ngày 3/7: Thánh Tô-ma, tông đồ

WGPSG -- Thánh Tô-ma còn có biệt danh là “Đi-đy-mô”, theo tiếng A-ram, có nghĩa là “sinh đôi”, là một trong Nhóm Mười Hai.

Phúc Âm Thánh Gioan trình bày ngài như một người hay tìm tòi, hay nghi ngờ (x. Ga 11,16 ; 14,5 ; 20,24-29). Khi ngắt ngang huấn từ giã biệt của Chúa Giêsu, ông được Chúa trả lời : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Sau khi nhận những tin về cuộc Phục Sinh, ông không muốn tin, nhưng lại là người tuyên xưng rõ ràng nhất với Đấng Phục Sinh (x. Ga 20,28).

Theo truyền thuyết, sau này Thánh Tô-ma đi truyền giáo bên Ấn Độ và được tử vì đạo ở đấy. Vào thế kỷ thứ III, hài cốt của Ngài được chuyển về Edessa. Thánh Ép-rem, người Syrie, đã tôn vinh Thánh Tô-ma, qua nhiều bài thánh thi.

Top