Ngày 11/12: Thánh Ðamasô I, giáo hoàng

Ngày 11/12: Thánh Ðamasô I, giáo hoàng

Ngày 11/12: Thánh Ðamasô I, giáo hoàng

Thánh Đamasô sinh năm 305 tại Rôma, người gốc Tây Ban Nha, nhập hàng giáo sĩ Rôma, khi Ðức Giáo hoàng Libêriô qua đời, Giáo hội gặp khủng hoảng trầm trọng do tình thế lúc đó gây nên, tạo ảnh hưởng không ổn định sâu rộng trong xã hội và tôn giáo. Trong một giai đoạn then chốt và nhiều khó khăn của Giáo hội như thế, ngài đã xuất hiện như một người bảo vệ đức tin đầy nhiệt huyết, và ngài được bầu làm Giáo hoàng khi còn là một phó tế. Ngài đã đem hết tài lực, tâm trí ra lèo lái con thuyền của Giáo hội. Việc đầu tiên của Ngài là ổn định Giáo Hội đang hoang mang giữa trăm ngàn nguy khó, giữa muôn vàn thử thách do các bè rối gây nên. Ngài đặc biệt lưu tâm tới việc cổ võ mọi người học hỏi lời Chúa qua các sách Tin Mừng. Ngài giao cho thánh Hiêrônimô nhiệm vụ dịch sách Thánh ra tiếng La ngữ. Ngài lưu ý tới phụng vụ thánh, phổ biến và khuyến khích đọc thánh vịnh trong toàn Giáo hội... Ngài đã tổ chức nhiều hội nghị để đối phó với những người ly khai và theo lạc giáo. Ngài cổ võ việc tôn kính các vị tử đạo, chăm lo phần mộ của các ngài, cho khắc vào bia mộ những vần thơ tưởng niệm. Ngài qua đời năm 384, thọ 80 tuổi.

Gương sáng của ngài giúp chúng ta ý thức hai đức tính của một người lãnh đạo: luôn nhận ra sự thôi thúc của Thần Khí và phục vụ. Noi gương ngài chúng ta cầu xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.

Top