Ngày 03/9: Thánh Grêgôriô cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 03/9: Thánh Grêgôriô cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Sau khi người cha qua đời, thánh Grêgôriô lãnh nhận tất cả gia tài trong đó có cả tu viện Andreas và tài sản ở Sicile gồm 5 tu viện khác. Ngài trở thành tu sĩ ở tu viện Andreas. Không bao lâu, Giáo triều cử ngài làm sứ thần Tòa Thánh tại Constantinople từ năm 579-585. Sau đó được gọi về Rôma giữ nhiều chức vụ quan trọng và vào năm 590 được bầu lên ngôi Giáo hoàng.

Ngài được gọi là Grêgôriô cả vì những công tác đại sự của mình:

- Canh tân phụng vụ
- Canh tân luật giáo sĩ
- Phát triển luật dòng Biển Đức
- Gởi Giám mục Augustine và 40 tu sĩ sang truyền giáo ở Anh
- Cố gắng liên lạc với các man dân đã tiêu diệt đế quốc La Mã, lo lắng cho họ vào đạo. Thành công trong việc truyền đạo cho người Lombard
- Đối đầu với việc ly khai của anh em Đông Phương.

Ngài được tôn phong là tiến sĩ Hội Thánh. Chúng ta còn giữ được 854 lá thư của ngài gởi cho đủ hạng người. Trong lập trường thần học và chính trị tôn giáo, ngài chịu ảnh hưởng của Thánh Augustine rất nhiều.

Ngài đã có công trả tất cả gia sản tinh thần của các giáo phụ cho thời đại mới sau thời di dân, mà chúng ta gọi là thời Trung Cổ. Ngài qua đời ngày 12 thánh 3 năm 604.


Nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của thánh Grêgôriô, xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu hãy biết đem khả năng và sức lực của mình để phụng sự Chúa và chăm lo cho phần rỗi các linh hồn.

Top