Mục vụ Di dân tại Malaysia

Mục vụ Di dân tại Malaysia

WGPSG -- Chiều ngày 29-3-2012, lúc 17g30, Cha Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang, OFM và Cha Anthony Lê Ngọc Thanh, CSsR đến chào Đức Hồng Y, nhận phép lành để thứ Bảy 31-3-2012 lên đường đi Malaysia giúp Mục vụ Di dân theo lời xin của các Giáo phận Kuala Lumpur và Penang.

Được biết:

- Tổng Giáo phận Kuala Lumpurm, Đức ông James Gnata Tổng Đại diện, đã viết email xin Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cử linh mục Việt Nam sang giúp dịp Tuần Thánh và Phục Sinh cho di dân Việt Nam tại Kuala Lumpur.

- Đức cha Penang cũng đã gặp Cha John Nguyễn Văn Ty (Phó chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân) trong cuộc họp vừa qua tại Thái Lan và xin với Cha phó tịch kính trình Đức Hồng Y (Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân) để gửi linh mục Việt Nam sang Penang giúp mục vụ cho người di dân vào dịp Tuần Thánh và Phục Sinh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top