Mở to đôi mắt để yêu thương

Mở to đôi mắt để yêu thương

Mở to đôi mắt để yêu thương

TGPSG -- Tôi cảm thấy cuộc khổ nạn của Chúa Kitô vẫn đang diễn ra  liên tục, ở khắp mọi nơi. Chúng ta có sẵn sàng tham gia vào cuộc khổ nạn này hay không? Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ những đau khổ của người khác, không chỉ ở những nơi nghèo khổ, mà còn ở khắp nơi trên trái đất này? 

Tôi cảm thấy những nỗi khốn cùng và đau thương lớn lao ở phương Tây lại xem ra khó giải quyết hơn. Khi đưa về một ai đó đói khát trên đường phố, cho họ một tô cơm hay một tấm bánh, tôi có thể xoa dịu cơn đói của họ. Nhưng với những người gục ngã vì cảm thấy không được yêu thương, phải sống trong sợ hãi, bị xã hội ruồng bỏ - đây mới là những dạng nghèo khổ sâu xa và đau đớn hơn, đồng thời cũng rất khó tìm ra phương thuốc giải gỡ.

Có những người đang đói khát Thiên Chúa, đang đói khát tình yêu, chúng ta có cảm nhận được nỗi đau của họ không? Chúng ta có biết, có thấy, có nhìn ra những nỗi đau ấy không? Thường thì cái nhìn của chúng ta chỉ lướt qua chứ không dừng lại; chúng ta chỉ băng qua thế giới này mà thôi. Chúng ta cần phải mở to đôi mắt để trông thấy.

Nếu chúng ta không thể trông thấy Chúa Kitô, làm sao chúng ta có thể diễn tả tình yêu của mình đối với Chúa? Khi trông thấy người khác, chúng ta mới có thể làm cho họ điều chúng ta muốn làm cho Chúa Kitô. Hãy mở lòng ra với Chúa để Ngài có thể sử dụng chúng ta. Hãy đưa tình yêu vào hành động, bắt đầu từ gia đình, từ láng giềng của mình. Điều này xem ra khó khăn nhưng phải bắt đầu như thế, vì chúng ta là những cộng tác viên của Chúa, là những nhành nho trĩu quả được treo trên giàn.

Từng cá nhân luôn phải là quan trọng đối với chúng ta. Yêu một ai đó luôn đòi hỏi ta phải đến bên họ. Cứ chờ đợi phải có số đông mới hành động, chúng ta sẽ đánh mất chính mình vì những con số, vì những thống kê và sẽ không bao giờ chúng ta có thể diễn tả được tình yêu hay sự tôn trọng đối với một ai đó. Mỗi một cá nhân trên thế giới này đều là người quan trọng duy nhất đối với tôi.

Vi Hữu (TGPSG)
chuyển ngữ từ Mère Teresa: Il n'y a pas de plus grand amour (p. 65-66)

Top