Dụng cụ của Chúa

Dụng cụ của Chúa

Dụng cụ của Chúa

TGPSG -- Khi làm việc, tôi không thể lúc nào cũng hoàn toàn chăm chú nhớ đến Chúa. Đó không phải là điều Chúa đòi hỏi tôi phải thực hiện. Nhưng tôi hoàn toàn có thể mong muốn và có ý định hoàn thành mọi công việc của tôi cùng với Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu. Đây là điều tốt đẹp mà Chúa mong muốn. Ngài muốn rằng ý định của tôi phù hợp với ý định của Chúa, phù hợp với gia đình, phù hợp với con cái, với anh em và với người nghèo.

Mỗi người chúng ta là dụng cụ khiêm tốn của Chúa. Nếu bạn quan sát một dụng cụ điện quang, bạn sẽ thấy có những chùm dây điện lớn và nhỏ, mới và cũ, mắc tiền và rẻ tiền. Nếu có dòng điện đi ngang qua các sợi dây điện đó, thì sẽ có ánh sáng. Những sợi dây điện này chính là bạn và tôi. Và dòng điện chính là Thiên Chúa.

Chúng ta có quyền để cho Thiên Chúa là dòng điện thần thiêng chạy qua bản thân chúng ta, sử dụng chúng ta, và tạo ra ánh sáng cho thế gian. Nếu chúng ta từ chối không cho dòng điện thánh thiêng này chạy qua, chúng ta sẽ để cho bóng tối bao trùm và lan tỏa.

Biên Toàn (TGPSG)
chuyển ngữ từ
Mère Teresa: Il n'y a pas de plus grand amour (p. 77)

Top