Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật IV Mùa Chay năm B

Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật IV Mùa Chay năm B

 

 

 

 

 

 

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật IV Mùa Chay năm B.

 


Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

 

Top